SZKOLENIA

Inwestuj w rozwój kompetencji pracowników
i rozwijaj organizację szybciej niż inni

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony celi nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”

- Napoleon Hill

Pracownicy pracujący nad rozwojem osobistym i zawodowym, przekładają własny potencjał na wzrost efektywności w organizacji.
Dbając o harmonijny rozwój pracownika poprzez osobiste i zawodowe szkolenia, przyczyniamy się do jego pełnego i harmonijnego rozwoju.

Różnorodni i doświadczeni prelegenci i szkoleniowcy
Oferujemy szeroki zakres kompetencji i doświadczenia najlepszych prelegentów. Nie szkolimy teoretycznie. Przekazujemy sprawdzoną praktykę. Nasi szkoleniowcy i prelegenci dzielą się z uczestnikami własnym doświadczeniem i sukcesem które odnieśli w życiu.

Atmosfera zmiany
Zapraszamy na szkolenia o wyjątkowej atmosferze. Przekazujemy motywację, inspirację, narzędzia i wiedzę niezbędną do rozwoju pracownika.

Metoda
Wszystkie szkolenia mają charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone są z wykorzystaniem analizy przypadków, burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidulanych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych i wymiany doświadczeń

W ramach przeprowadzanych szkoleń korzystamy głównie z formuły szkoleń dedykowanych/ szytych na miarę, otwartych oraz nowatorskiego podejścia zastępczego dla szkoleń otwartych – szkoleń indywidualnych.

Szkolenia indywidualne, to szkolenie w formie konsultacji z elementami coachingu, przeprowadzane przez doświadczonego trenera dla grupy 1-4 osób. Szkolenie charakteryzuje przygotowanie na zasadach szkoleń „szytych na miarę”, efektywność na poziomie konsultacji indywidualnych i cena za osobę na poziomie szkolenia otwartego.

Jak skorzystać z naszych szkoleń?
Oferujemy pojedyncze szkolenia – szyte na miarę, oraz wdrażamy i stosujemy program Akademii Zdrowego Biznesu.

Istnieje możliwość skorzystania z pojedynczych szkoleń z programu Akademii Zdrowego Biznesu.

NASZE PRODUKTY

Incentive Marketing

Kluby i programy lojalnościowe dla partnerów

Budowanie trwałych relacji z kanałami sprzedaży i skuteczniejsze zaangażowanie sprzedaży i dystrybucji.

Programy motywacyjne dla sprzedaży partnerskiej

Programy motywacyjne pobudzają do jeszcze większej efektywności partnerów i osiągania celów.

Incentive trips

Tworzymy niezapomniane chwile, budujemy trwałe relacje, rozwijamy biznes.

Konferencje i eventy

Spotykaj się z partnerami, a Wasze relacje wejdą na efektywniejszy poziom.

Zaangażowanie pracowników

Programy motywacyjne dla sprzedaży

Wpływaj skutecznie na osiąganie planów sprzedażowych i doceniaj najlepszych własnych sprzedawców.

Imprezy firmowe i świętowanie sukcesów

Doceniaj małe i duże sukcesy, nagradzaj za wieloletnią współpracę i buduj trwałe relacje.

Programy wdrożenia innowacji

Uwolnij i wykorzystaj potencjał Twoich pracowników i współpracowników.

Szkolenia i Konferencje

Szkolenia

Inwestuj w rozwój kompetencji pracowników i rozwijaj organizację szybciej niż inni.

Akademia Zdrowego Biznesu

Rozwijaj osobisty i zawodowy potencjał pracowników.

Coaching osobisty i zawodowy

Zwiększaj efektywność managerów w osiąganiu spodziewanych rezultatów w życiu osobistym i zawodowym.

Konferencje

Zapewnij pracownikom i partnerom odpowiednią wiedzę i zbuduj trwałe relacje.