Nowy produkt motywacyjno-lojalnościowy Prosperita + Instytutu Motywacji i Rozwoju dostępny jest już w Polsce. Przeznaczony jest dla sprzedawców własnych, w celu zwiększenia sprzedaży produktu oraz budowania lojalności z marką. Poza nagrodami rzeczowymi, duży nacisk kładzie się na zwiększenie poczucia wartości własnej pracowników. Dodatkowym elementem produktu jest program obniżenia obciążeń podatkowych.

Najnowsze posty