Programy motywacyjne
dla sprzedaży partnerskiej

Programy motywacyjne pobudzają do jeszcze większej efektywności
zewnętrznej sprzedaży i stwarzają pragnienie do osiągnięcia celów sprzedażowych

Wygraj poprzez dostarczanie dobrych motywacji, zamiast sprzedawania poprzez niższą cenę

Czy chcesz pobudzić zewnętrznych partnerów do większej sprzedaży?

Motywację proponujemy w wielu odsłonach. W otwartych programach nagradzamy wszystkich tych, którzy osiągnęli swoje cele. W formule zamkniętej stosujemy program do najlepszych sprzedawców, aby osiągnąć jeszcze więcej. Formuła incentive travel dostarczy niezapomnianych wrażeń i zbuduje środowisko pracy zespołowej. Indywidualne wyjazdy oraz programy oparte na zbieraniu punktów zaspokoją osobiste preferencje uczestników.

Która metoda jest najlepsza dla Twojej organizacji?

Podejmiemy współpracę z Państwem w celu opracowania strategii działania, pomożemy w tworzeniu kultury lojalności i motywowania partnerów handlowych i dystrybucji w celu zwiększenia sprzedaży i rozwoju marki.

Nasze propozycje rozwiązań „szyte są na miarę”. Zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami budżetowymi. Przede wszystkim chcemy osiągnąć założony cel sprzedażowy.

Z kompleksowych raportów możemy mierzyć zwrot z inwestycji, zrozumieć, co motywuje partnerów. Gromadzimy informacje, aby w jeszcze lepszy sposób zbliżyć się do nich. Możemy również przeprowadzić badania opinii, aby zebrać nowe spostrzeżenia i poglądy.

Za dobre by było prawdziwe? Porozmawiaj z nami jeszcze dziś, a pokażemy jak można to zrobić.

NASZE PRODUKTY

Incentive Marketing

Kluby i programy lojalnościowe dla partnerów

Budowanie trwałych relacji z kanałami sprzedaży i skuteczniejsze zaangażowanie sprzedaży i dystrybucji.

Programy motywacyjne dla sprzedaży partnerskiej

Programy motywacyjne pobudzają do jeszcze większej efektywności partnerów i osiągania celów.

Incentive trips

Tworzymy niezapomniane chwile, budujemy trwałe relacje, rozwijamy biznes.

Konferencje i eventy

Spotykaj się z partnerami, a Wasze relacje wejdą na efektywniejszy poziom.

Zaangażowanie pracowników

Programy motywacyjne dla sprzedaży

Wpływaj skutecznie na osiąganie planów sprzedażowych i doceniaj najlepszych własnych sprzedawców.

Imprezy firmowe i świętowanie sukcesów

Doceniaj małe i duże sukcesy, nagradzaj za wieloletnią współpracę i buduj trwałe relacje.

Programy wdrożenia innowacji

Uwolnij i wykorzystaj potencjał Twoich pracowników i współpracowników.

Szkolenia i Konferencje

Szkolenia

Inwestuj w rozwój kompetencji pracowników i rozwijaj organizację szybciej niż inni.

Akademia Zdrowego Biznesu

Rozwijaj osobisty i zawodowy potencjał pracowników.

Coaching osobisty i zawodowy

Zwiększaj efektywność managerów w osiąganiu spodziewanych rezultatów w życiu osobistym i zawodowym.

Konferencje

Zapewnij pracownikom i partnerom odpowiednią wiedzę i zbuduj trwałe relacje.